Algemeen

De trainingsmethode die ik toepas, is eigenlijk niet in enkele woorden te beschrijven.
De reden daarvoor is simpel: elke combinatie van eigenaar en hond verschilt, en daardoor verschilt ook de aanpak per combinatie!

Factoren die daarbij een rol spelen zijn:

  • Gaat het om een puppy (een “onbeschreven blad”) of een oudere hond (die al bepaald gedrag heeft ontwikkeld/aangeleerd)?
  • Hoe ervaren is de eigenaar al in het opvoeden/trainen van honden?
  • Wat is de reden dat de eigenaar naar de lessen komt, wat wil hij/zij uiteindelijk bereiken met de hond?
  • Het ras van de hond en de daarbij best passende aanpak (let wel, dit kan ook per individu verschillen!)
  • Hoe is van nature het karakter van de eigenaar?

Bij het aanmelden voor de lessen vraag ik u dan ook om een vragenlijst in te vullen, zodat ik alvast een idee heb van uw verwachtingen en wensen.

De eerste les zal vrijwel altijd een individuele les zijn, door eerst een keer apart kennis te maken en te trainen kan ik een goede inschatting maken voor het meest geschikte lesplan voor u en uw hond.

Uitgangspunten

Bij Kamano Dogconsultancy wordt de training aangepast aan de eigenschappen en behoeften van de eigenaar-hond combinatie die de lessen volgt.
Zo kan iedereen op zeker moment het doel bereiken wat men met de hond voor ogen heeft.

Er zijn echter wel een aantal vaste uitgangspunten die ik hanteer:

* Het is niet zo dat alleen de hond dingen moet leren tijdens de lessen!
Juist doordat de eigenaar leert om beter of juist anders met de hond om te gaan, wordt hun onderlinge band sterker.
De eigenaar wordt dus vaak meer getraind dan de hond..

* De hond leert het snelst door het belonen van gewenst gedrag.
Tijdens de les is dit de basis voor het aanleren van ander gedrag of nieuwe oefeningen.
Belonen doen we met (lekker!) voer, met spel en door enthousiast gedrag van de eigenaar.

* Vaak lees je tegenwoordig dat honden bij een training niet meer gecorrigeerd mogen worden.
Dit klopt naar mijn idee niet, de hond moet nog steeds merken wat ongewenst gedrag is!
Alleen doen we dat zo veel mogelijk op een hondvriendelijke manier, door bijvoorbeeld het NIET geven van een beloning of aandacht, of de hond bewust te negeren.

* Omdat het gauw gebeurt dat je toch (expres, automatisch of per ongeluk) een ruk aan de riem geeft, gebruiken we bij de training normale halsbanden.
Gebruik van een slipketting o.i.d. mag uitsluitend na overleg met, en toestemming van mij.
Dit lijkt streng, maar dient om te voorkomen dat de hond onbedoeld gestraft wordt op verkeerde momenten.
Dit zorgt voor veel verwarring bij de hond en vertraagt het leerproces.
Veelvuldig fysiek corrigeren is bovendien slecht voor een goede vertrouwensbasis tussen eigenaar en hond.
Om dit te herstellen kost veel tijd en lukt soms helemaal niet meer.

* En tenslotte: AANDACHT is eigenlijk het toverwoord van mijn trainingen.
Voor de hond is het een vereiste om te kunnen leren (als ie niet op ons let, kunnen we van alles van hem vragen, maar hij zal niet luisteren).
Hier wordt dan ook vrij veel tijd aan geschonken in de les, zeker als u net begint.
Voor de eigenaar is AANDACHT net zo belangrijk.
Sowieso om te begrijpen wat tijdens de les wordt uitgelegd en dit dan ook thuis met de hond te kunnen oefenen.
Oefenen hoeft niet lang te duren, maar moet wel regelmatig kort gebeuren.
Maar bovenal dat half uurtje of uurtje AANDACHT speciaal voor je hond om te investeren in een fantastische vriendschap waar je jarenlang plezier van kunt
hebben……

Priveles

Bij Kamano Dogconsultancy kan ook individueel getraind worden, dus zonder andere cursisten erbij.
Bijvoorbeeld als:

  • De hond heel erg afgeleid wordt als er andere honden in de buurt zijn, en het daardoor moeilijk is om zijn aandacht bij de les te houden.
  • Er specifieke wensen zijn voor het trainingsprogramma (bijvoorbeeld bepaalde gehoorzaamheidsoefeningen verbeteren,
    of de hond luistert niet als ie los is, enz. enz.)
  • De hond gedrag vertoont waardoor hij/zij (nog) niet in een groep kan trainen.

Voordeel van privélessen is, dat je heel gericht aan bepaalde oefeningen of problemen kunt werken.
Daarnaast heb je alle aandacht van de trainer.
Daarom verloopt het leerproces vaak wat sneller dan bij groepslessen, en kan het lesprogramma tot in detail worden aangepast.
Uiteraard kunnen ook alle cursusprogramma’s individueel gevolgd worden

U kunt op elk gewenst moment starten met privélessen.
De tijd en locatie voor de volgende les spreken we per keer af, en u betaalt per les.

Kosten: 35 Euro per uur (exclusief reiskosten indien de training buiten de trainingshal plaatsvindt)

Groepsles

Alle cursussen bij Kamano Dogconsultancy kunnen in groepsverband gevolgd worden.
De groepjes worden klein gehouden, er trainen maximaal 6 á 7 cursisten samen.
Hierdoor krijgt iedereen voldoende persoonlijke aandacht, en hoeft er niet lang gewacht te worden totdat anderen klaar zijn met hun oefening.
Je komt tenslotte trainen om lekker bezig te zijn, en niet om lang stil te staan, toch?
De lessen zijn daarom een mix van korte uitleg en veel zelf oefenen onder begeleiding van de trainer.

Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen over van alles waar u met de hond mee te maken heeft, echter graag zoveel mogelijk aan het einde van de les..
Het voordeel van groepsles is, dat je veel kunt leren door te kijken hoe anderen met hun hond bezig zijn.

De “honden”-ervaringen of -problemen kunnen samen gedeeld worden,
en je ziet dat je niet de enige bent die het misschien moeilijk heeft met een oefening…
U kunt op elk gewenst moment starten met groepslessen.
Het is dus mogelijk, dat er iets niveauverschil zit tussen de cursisten, in de praktijk is dit zelden een probleem.
De dag en tijd voor de groepsles ligt in principe vast, u kunt evt in een soortgelijk lesuur inhalen als u een keer niet kunt trainen, mits dat uur dan niet te vol wordt.

Groepslessen betaalt u vooruit (tijdens of voor de 1e les) per cursus. De kosten kunt u onderaan vinden bij de cursus-pagina’s.